10PRO INFOTAULUT

Infonäyttö on nykyaikainen viestintäratkaisu, jolla yrityksen erilaiset viestinnän tarpeet voidaan viedä visuaalisempaan ja digitaalisempaan muotoon. 

Infonäyttö kiinnittää kohdehenkilön huomion tutkitusti paljon tehokkaammin kuin tavallinen paperinen materiaali. Liikkuva kuva ja visuaaliset elementit herättävät kiinnostuksen ja saavat ihmisen seuraamaan näytöllä pyörivää esitystä.  

Näyttöjen avulla yritys modernisoi sekä oman sisäisen viestinnän ja tiedottamisen, että ulospäin tarkoitetun viestinnän esimerkiksi myynninedistämisen ja markkinoinnin muodossa. 

Itse sisältömahdollisuudet ovat todella monipuoliset. Näytöille voit ladata sisältöinä esimerkiksi erilaisia mediatiedostoja, Office-dokumentteja sekä www-sivuja. Lisäksi näyttöihin on mahdollista integroida yrityksen sisäisiä järjestelmiä esimerkiksi yrityksen oma intranet ja kalenteri.

Näyttöjen sisällön päivittäminen ja muokkaaminen on helppoa ja tapahtuu reaaliaikaisesti suoraan selaimen tai mobiilin kautta. Sisältöä voidaan ajastaa esimerkiksi päivittäin tai tuntikohtaisesti jo etukäteen, joten sisällöt näkyvät määritetyillä näytöillä haluttuun ajankohtaan täysin automaattisesti. Sisältöjä on mahdollista hallita yksitellen tai erikseen esimerkiksi koko organisaatiotasolla. Näin ollen näyttöjen sisältö voi koostua organisaation, alueellisen tason ja lopulta vielä yksittäisen toimipisteen tuottamasta sisällöstä.

10Pro infonäyttöjä on käytössä tällä hetkellä useissa erilaisissa rakennusalan ja teollisuuden yrityksissä. Esimerkiksi Rakennusliike Lapti, Lujatalo ja Fescon ovat menestyksellisesti ottaneet käyttöönsä 10Pro infonäyttöjä parantamaan työmaidensa, tehtaittensa ja toimistojensa tiedonkulkua ja ajankohtaisten asioiden viestintää. 


Ota yhteyttä tai pyydä tarjouspyyntö: