TR-MITTARI


10Prossa on tuki lakisääteisille mittareille, joita asiakkaamme voivat muokata oman tarpeensa mukaiseksi.

Mittariin voidaan asettaa painokertoimia mitattaville asioille, tyypillisesti esimerkiksi putoamisuojakseen liittyvät viat ovat merkityksellisempiä kuin täydet jäteastiat.

10Prossa on käytettävissä seuraavat mittarit ja niiden yhdistelmät

  • TR- ja  MVR -mittarit
  • MVRS -mittari
  • Pölynhallinta
  • Ympäristömittari

Mittauksessa tehtyihin havaintoihin voidaan ottaa valokuvat pohjakuvakiinnityksellä. Korjaus voidaan vastuuttaa työmaahenkilöstölle ja antaa määräaika, jonka puitteissa korjaus on tehtävä.

10Pro automatisoi havaintojen käsittelyn ja korjausten seurannan.  Kaikki tehdyt havainnot voidaan kuitata sähköisesti ja niistä jää talteen historiatieto.

Mittauspöytäkirja, mittaustulokset ja työmaan TR-taso ovat nähtävissä sekä työnjohdon työkaluissa että sähköisellä infotaululla työmaan sosiaalitiloissa.