TURVA APP

Turvallisuushavainnointiin työmaalle

Turvallisuushavaintojen tekeminen turva-app-ohjelmalla valokuvin on tullut työnjohdolle arkipäiväiseksi työkaluksi. Asentajien, rakennustyöntekijöiden ja urakoitsijoiden määrä kasvaa turva-appin käyttäjinä ja tämä lisää havaintoja tekeviä silmäpareja työmailla. Työntekijät ovat kertoneet tehtyjen havaintojen korjauksien nopeus on ollut paras palkinto havainnon tekemisestä.

Jukka Moilanen, työturvallisuuspäällikkö

Rakennusliike Lapti Oy

Turva App HS:n turvallisuusjulkaisussa 11.5.2022

 • Turva App tarjoaa jokaiselle työmaan työntekijälle markkinoiden edistyksellisimmän ja yksinkertaisimman tavan taltioida työturvallisuuteen liittyvän havainnon, olipa kyse positiivisesta tai korjausta vaativasta turvallisuushavainnosta.
 • Turva Appilla havaintojen tekeminen on helppoa ja nopeaa ja onnistuu esimerkiksi suoraan omasta puhelimesta selaimen tai Appin kautta.
 • Turva App hyödyntää laitteen sijaintia kohdistaessaan havaintoa rakennustyömaahan, tehtaaseen tai missä ympäristössä ikinä sitä hyödynnätkään.
 • Turvallisuushavainnon tekemisen helppous laskee kynnystä havaintojen raportointiin, mikä helpottaa koko henkilöstön osallistamista työmaan turvallisuuden parantamiseen.
 • Turvallisuushavainnot yhdistettynä työmaan infotauluun saadaan jokainen työmaan henkilö sitoutumaan ja osallistumaan tapaturmaton työmaa -tavoitteen täyttämiseen.
 • Turvahavaintojen automatisoitu jatkokäsittely ja havaintojen nopea korjaaminen on koettu työntekijöiden osalta motivoivaksi.
 • Nopea valokuvaaminen ongelmasta, esimääritellyt riskinaiheuttajat ja automatisoitu jatkokäsittely takaavat läpinäkyvyyden havainnon käsittelyyn.

Kuvassa näkee tehtyjen turvallisuushavaintojen määrän kasvun kahdessa Turva Appia käyttävässä yrityksessä. 

 • Tehtyjen turvahavaintojen määrä on lähes kymmenkertaistunut palvelun käyttöönoton jälkeen neljässä vuodessa
 • Tehtyjen havaintojen määrä kasvaa tasaisesti koko ajan Turva Appin levitessä työmailla.
 • Yhä useampi työmaan toimija on saatu mukaan osallistumaan turvahavaintojen tekoon ja työturvallisuudesta on tullut yhteinen asia työmailla.
 • Samaan aikaan molempien yritysten tapaturmataajuus on laskenut merkittävästi ja siten työturvallisuus on parantunut työmailla.
 • Sovellusta käyttää kuukausittain jo yli 2000 työntekijää ympäri Suomea ja Turva Appin kautta tehtiin yli 50 tuhatta turvallisuushavaintoa viime vuonna.