TURVA-APP


Turva-app tarjoaa jokaiselle työmaan työntekijälle markkinoiden edistyksellisimmän ja yksinkertaisimman tavan taltioida työturvallisuuteen liittyvän havainnon, olipa kyse positiivisesta tai korjausta vaativasta turvallisuushavainnosta.


Turva-app hyödyntää laitteen sijaintia kohdistaessaan havaintoa rakennustyömaahan, tehtaaseen tai missä ympäristössä ikinä sitä hyödynnätkään.


Nopea valokuvaaminen ongelmasta, esimääritellyt riskinaiheuttajat ja automatisoitu jatkokäsittely takaavat läpinäkyvyyden havainnon käsittelyyn, mikä motivoi myös havainnoitsijaa.


Turvallisuushavainnot yhdistettynä työmaan infotauluun saadaan jokainen työmaan henkilö sitoutumaan ja osallistumaan tapaturmaton työmaa -tavoitteen täyttämiseen.