TURVA-APP


Turva-app tarjoaa jokaiselle työmaan työntekijälle markkinoiden edistyksellisimmän ja yksinkertaisimman tavan taltioida työturvallisuuteen liittyvän havainnon, olipa kyse positiivisesta tai korjausta vaativasta turvallisuushavainnosta.

Turva-app hyödyntää laitteen sijaintia kohdistaessaan havaintoa rakennustyömaahan, tehtaaseen tai missä ympäristössä ikinä sitä hyödynnätkään.

Turvallisuushavainnot yhdistettynä työmaan infotauluun saadaan jokainen työmaan henkilö sitoutumaan ja osallistumaan tapaturmaton työmaa -tavoitteen täyttämiseen.

Nopea valokuvaaminen ongelmasta, esimääritellyt riskinaiheuttajat ja automatisoitu jatkokäsittely takaavat läpinäkyvyyden havainnon käsittelyyn, mikä motivoi myös havainnoitsijaa.