SÄHKÖISET ASIAKIRJAT


  • 10Pro mahdollistaa helpon ja yksinkertaisen tavan tuottaa työmaan asiakirjat sähköisessä muodossa päätelaiteriippumattomasti.
  • 10Pro integroituna asiakkaan omaan laatujärjestelmään tai dokumenttipankkiin automatisoi dokumenttien reaaliaikaisen arkistoinnin aina oikeaan paikkaan.
  • Edistyksellisen toteutuksen kautta voit lisätä valokuvat suoraan dokumenttiin mobiililaitteesta sekä kiinnittää valokuvan sijainnin pohjakuvaan.
  • Voit määritellä lomakkeille esitäyttyvät perustiedot, tuottaa tekstiä puheen avulla ja ottaa näköisallekirjoitukset suoraan dokumenttiin.
  • Kokouksen päätteeksi voit lähettää sähköpostitse valmiin asiakirjan osallistujille.
  • 10Pron sähköisillä asiakirjoilla nopeutat mm. reklamaatioiden tekemistä, muistioiden täyttöä ja työmaakokousten taltiointia.