SÄHKÖISET ASIAKIRJAT

10Pro mahdollistaa helpon ja yksinkertaisen tavan tuottaa työmaan asiakirjat sähköisessä muodossa päätelaiteriippumattomasti.

10Pro integroituna asiakkaan omaan laatujärjestelmään tai dokumenttipankkiin automatisoi dokumenttien reaaliaikaisen arkistoinnin aina oikeaan paikkaan.

Edistyksellisen toteutuksen kautta voit lisätä valokuvat suoraan dokumenttiin mobiililaitteesta sekä kiinnittää valokuvan sijainnin pohjakuvaan.

Voit määritellä lomakkeille esitäyttyvät perustiedot, tuottaa tekstiä puheen avulla ja ottaa näköisallekirjoitukset suoraan dokumenttiin.

Kokouksen päätteeksi voit lähettää sähköpostitse valmiin asiakirjan osallistujille.

10Pron sähköisillä asiakirjoilla nopeutat mm. reklamaatioiden tekemistä, muistioiden täyttöä ja työmaakokousten taltiointia.