TYÖVAIHEEN TARKASTAMINEN

10Pron laatukortisto mahdollistaa työvaiheiden määrämuotoisen tarkastuksen selkeän ja helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla.

Asiakkaamme voivat itse helposti luoda oman laadunhallinnan mittariston ja varmistaa toimintansa laadun yhdenmukaisuuden kaikilla työmailla.

10Pro tarjoaa tarkastuksissa havaittujen vikojen sähköisen hallinnan ja seurannan. Jokainen tehty tarkastus elää elinkaaren tarkastuksen aloittamisesta mahdollisten korjausten tekemisestä aina niiden hyväksyntään.

Tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaustoimenpiteet voidaan tallentaa alkuperäisen tarkastuskortin yhteyteen sekä valokuvina että tekstinä.

Laatukortisto tukee sähköistä allekirjoitusta suoraan tarkastuskorttiin. Tarkastuskortti on helposti jaettavissa sähköpostitse tarkastuksessa mukana olleille osapuolille.

Jokaisen työvaiheen tarkastushistoria ja tehdyt tarkastukset on tarkasteltavissa käyttöliittymän kautta. TVT-matriisilla voidaan tarkastella jokaisen työvaiheen tarkastuksia aina malliasennuksesta vastaanottotarkastuksiin asti.